Dr MarekCiesielczyk
Skrytka pocztowa 40,  33-100 Tarnów 1
Tel:+48 601 255849, dr.ciesielczyk@gmail.com
patrz także:
https://www.instagram.com/marekciesielczyk/
https://twitter.com/dr_ciesielczyk
www.oburzeni.pl
www.prawdemowiac.pl
http://www.uczciwosc.org.pl/

 
Kliknij na zdjęcie powyżej, by zobaczyć wywiad telewizyjny z Ciesielczykiem nt. polskiego bieguna korupcji.
Dlaczego warto poprzeć OBURZONYCH - wywiad dra Ciesielczyka dla Radio FAMA:
 
 
 
Dlaczego Polska nie jest państwem demokratycznym, sprawiedliwym, jak rozbić panujący od 20 lat układ władzy, dlaczego Ciesielczyk jest najlepszym kandydatem na Prezydenta Tarnowa (obecny prezydent, podejrzany o korupcję, trafił za kratki) - spotkanie dra Ciesielczyka z mieszkańcami Tarnowa 11 listopada 2013. Kliknij na obrazek powyżej, by wejść na relację filmową z tej prelekcji.
 
Zobacz film z wręczenia dr.Ciesielczykowi jednego z nawyższych odznaczeń państwowych - Krzyża Wolności i Solidarności, którym został uhonorowany na wniosek Prezesa IPN przez Prezydenta Polski za walkę o wolną Polskę w czasach PRL-u - kliknij myszką na zdjęcie powyżej.
 
Dr Ciesielczyk pierwszy pokazał przed kamerami w USA donosy TW BOLKA - patrz film poniżej:
 
 
 
Kliknij myszką na zdjęcie powyżej, a zobaczysz relację filmową TVP Polonia z wykładu dr. Marka Ciesielczyka w Chicago w 2009 roku, w którym wzięło udział ponad 600 osób!
 
Zobacz film z wykładu dr. Marka Ciesielczyka w Los Angeles w lutym 2013 roku, klikając myszką na zdjęcie powyżej.
 
Zobacz relację filmową z wykładu dr. Marka Ciesielczyka w Phoenix, w Arizonie w styczniu 2013 roku, klikając myszką na zdjęcie powyżej.
 
W lutym 2013 dr Marek Ciesielczyk został uhonorowany - obok obecnego premiera Szkocji Alexa Salmonda nagrodą BRAVEHEART (WALECZNE SERCE) „za niezłomną walkę o demokrację, wolność i prawdę" jako redaktor naczelny pisma i portalu PRAWDĘ MÓWIĄC - klikając na zdjęcie powyżej, obejrzysz relację filmową z wręczenia tej nagrody.
 
 
 
Kliknij myszką na zdjęcia poniżej:
 
Kliknij myszką na obrazek poniżej:
 
 
Twórca tarnowskiej "Białorusi Samorządowej" - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Grzegorz Światłowski - kliknij myszką na obrazek oraz na film poniżej
 
 
Prezydent Tarnowa, Ryszard Ś. został aresztowany przez ABW 27 września 2013, podejrzany o korupcję. Kliknij myszką na zdjęcie, by otworzyć artykuł i film na ten temat.
 
Ten bilbord "Prawdę mówiąc został zasłonięty po kilku tygodniach. Kliknij na to zdjęcie, a wejdziesz na film nt. cenzury na ulicach Tarnowa
 
Obradująca 7 października 2013 Rada Miejska w Tarnowie całkowicie się skompromitowała, nie ogłaszając referendum w sprawie odwołania aresztowanego przez ABW i podejrzewanego o korupcję przez prokuraturę prezydenta miasta Ryszarda Ś. Kliknij myszką na zdjęcie wyżej (na którym jest M.Ciesielczyk na sesji), by otworzyć artykuł na ten temat.
 
__________________________
Jak obalić absurdalny, niesprawiedliwy system w Polsce - zdaniem Ciesielczyka i innych uczestników ruchu OBURZONYCH - patrz: film niżej:
Skandaliczne wypowiedzi radnych po sesji 24.10.2013 - po przedłużeniu aresztu prezydenta Tarnowa Ryszarda Ś. - patrz film niżej:
 
Dlaczego nie warto głosować na żadengo z obecnych radnych tarnowskich - przerażająca impotencja Rady Miejskiej po aresztowaniu Prezydenta Tarnowa
Logo zostało zaprojektowane przez dr. Piotra Barszczowskiego na prośbę ówczesnego Dyrektora Centrum Polonii Marka Ciesielczyka
 
Dr Marek Ciesielczyk był Dyrektorem Centrum Polonii od września 2009 do marca 2011. Oto co zrobił w tym czasie:
 
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM POLONII W BRNIU
1 września 2009 – 31 marca 2011
 
Centrum Polonii - jako instytucja kultury Powiatu Dąbrowskiego - zaczęło formalnie istnieć 1. września 2009 roku, lecz praktycznie dopiero od stycznia 2010 dysponowało własną siedzibą i mogło zacząć działać (po zakończeniu pierwszego etapu remontu zabytkowego dworku w Brniu - ok. 5 km od Dąbrowy Tarnowskiej). Gdy dyrektorem był Marek Ciesielczyk, Centrum miało tylko 1 ¼   stałego etatu i roczny budżet w wysokości 150 tys. zł (dotacja powiatowa). 
W 2010 roku Dyrektorowi Centrum Polonii, Markowi Ciesielczykowi, udało się pozyskać środki finansowe z zewnątrz (gotówkowe i rzeczowe darowizny) wartości ok. 120 tys. zł (a więc prawie równej całkowitej rocznej dotacji powiatowej!). Zostały one przeznaczone przede wszystkim na działania na rzecz mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Przykładowo - jedna ze sztandarowych imprez - zorganizowane w grudniu 2010 przez Centrum Polonii "Dni kultury tarnowsko-dąbrowskiej w Chicago" kosztowały ok. 50 tysięcy złotych, lecz podatnik dąbrowski nie zapłacił ani złotówki. Wszystkie koszty pokryte zostały przez pozyskanych sponsorów. 
Od 1 stycznia do 31 marca 2011 Dyrektorowi Centrum Polonii udało się zaś pozyskać środki zewnętrzne równe prawie 1/3 wartości rocznej dotacji powiatowej (ok. 30.000 zł na dwa etaty z WUP oraz sponsoring na lot i pobyt na zjeździe Polonii z Ameryki Łacińskiej wart ok. 10.000 zł).
 
 
Jeszcze zanim Centrum Polonii formalnie powstało, rozpoczęła się konkretna działalność z nim związana. Na zaproszenie Dyrektora Centrum Polonii, dr. Marka Ciesielczyka, Powiśle Dąbrowskie odwiedziła latem 2009 roku delegacja Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA, deklarując chęć współpracy z Centrum. Kilka miesięcy później weterani przekazali na ręce Dyrektora Centrum dary - eksponaty muzealne (o czym przeczytać można niżej). Na zdjęciu powyżej jeden z gości, polski weteran z USA, w czasie dożynek powiatowych w Ujściu Jezuickim. 
 
 
Jesienią 2009 - oprócz tworzenia podstaw administracyjnych Centrum Polonii (mnóstwo zarządzeń, regulaminów etc.) oraz prowadzenia remontu siedziby Centrum (dworku w Brniu), udało się zlokalizować i częściowo skopiować archiwum rodzinne Konopków - właścicieli dóbr w Brniu do 1945 roku. Na zdjęciu obok jedna z rzeźb, które niegdyś zdobiły park w Brniu.
 
 
Centrum Polonii opracowało i opublikowało wówczas broszurę informującą o tej instytucji kultury Powiatu Dąbrowskiego (zdjęcie powyżej).
 
 
W październiku 2009 roku - na zaproszenie organizacji polonijnych – gościł w USA Dyrektor Centrum Polonii dr Marek Ciesielczyk. W ciągu swej dwutygodniowej wizyty (za którą ani Powiat, ani samo Centrum nie zapłaciło ani grosza)  za oceanem spotkał się z Polonią amerykańską w czterech stanach: Illinois, Nowy Jork, New Jersey i Connecticut.
Owocem tej wizyty były m.in. późniejsze wielotysięczne darowizny organizacji polonijnych na rzecz Centrum Polonii (szczegóły poniżej) czy też wizyta w Brniu Dyrektora Biura Stanu Illinois na Europę Centralną. Dr Marek Ciesielczyk był m.in. gościem honorowym na zebraniu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Chicago - na zdjęciu: po prawej stronie Ciesielczyka - Naczelny Komendant SWAP w USA i Kanadzie - Wincenty Knapczyk.
 
 
31 grudnia 2009 / 1 stycznia 2010 w siedzibie Centrum Polonii, zabytkowym dworku w Brniu odbył się "Pierwszy Breński Charytatywny Bal Sylwestrowy", z którego dochód (ok. 3.000 zł)  przeznaczony został na rzecz polskich sierot na Białorusi i Ukrainie. Bal został zorganizowany praktycznie przez jedną osobę mimo tego, iż przez kilka miesięcy niemal wszyscy (z wyjątkiem dyrektora Centrum Polonii) wątpili w realizację tego przedsięwzięcia.
W czasie balu Stefan Michał Dembowski, Polak z USA, reprezentujący polonijne Stowarzyszenie DEMOKRACJA USA, przekazał na ręce Dyrektora Centrum Polonii dr.Marka Ciesielczyka – patrz: zdjęcie powyżej - czek na sumę 15.000 zł (na zakup minibusa dla Centrum). Darowizna ta była wynikiem wcześniejszej wizyty Dyrektora Centrum w USA oraz rozmów z organizacjami polonijnymi. Film z balu:
 
 
 
Na zdjęciu obok - zakupiony przez Centrum Polonii 7-osobowy  SEAT ALHAMBRA za pieniądze przekazane przez polonijne stowarzyszenie DEMOKRACJA USA.
 
 
W styczniu 2010 Centrum Polonii wzięło udział w akcji pomocy dzieciom chorym na raka, zakupując w drodze licytacji na antenie Radia RDN obraz znanego artysty Piotra Barszczowskiego (zdjęcie powyżej).
 
 
14 stycznia 2010 w Centrum Polonii w Brniu odbyło się pierwsze spotkanie uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego (zdjęcie obok) - poświęcone konkursowi nt. ordynacji wyborczych, obowiązujących w krajach anglosaskich i w Polsce,  ogłoszonemu przez Centrum. Zwycięzca konkursu spędził później dwa tygodnie w USA, drugą nagrodą był laptop, trzecią - 250 dolarów. Nagrody pozyskał Dyrektor Centrum Polonii w czasie jednej ze swych wizyt w USA od sponsora polonijnego.
 
 
Na wiosnę 2010 roku ponad milion osób mogło słuchać w USA audycji na temat Centrum Polonii w Brniu. By wysłuchać 20-minutowej audycji na temat tej instytucji, zaprezentowanej przez Polskie Radio w Nowym Jorku, które słuchane jest przez 1-2 miliony osób –  wejdź tutaj: chomikuj.pl/centrum.polonii
 
 
4 marca 2010 Centrum Polonii zorganizowało "Pierwszy Breński Wieczór z Chlebem i Smalcem". Było to spotkanie z Dyrektorem Biura Stanu Illinois na Europę Centralną - Maciejem Cybulskim, z którym kilka miesięcy wcześniej spotkał się w Chicago dr Marek Ciesielczyk na zebraniu dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej w USA.
 
 
Dyrektor Biura Stanu Illinois na Europę Centralną, Maciej Cybulski oraz Dyrektor Centrum Polonii, Marek Ciesielczyk w dworku w Brniu.
 
 
Plakat informujący o spotkaniu z Dyrektorem Biura Stanu Illionois na Europę Centralną.
 
Relacja filmowa z w/w spotkania w trzech częściach:
 
 
 
 
 
Przed Świętami Wielkanocnymi Centrum Polonii wraz tarnowskim przedsiębiorcą Janem Bylicą (właścicielem firmy FRUKT) wysłało paczki ze słodyczami dla polskich sierot w Grodnie (na Białorusi) - dzięki środkom finansowym zgromadzonym w wyniku organizacji sylwestrowego balu charytatywnego. Dzieciaki przysłały do Centrum później swoje zdjęcia (obok).
 
 
Na zaproszenie organizacji polonijnych, na początku kwietnia Dyrektor Centrum Polonii odwiedził USA. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (SWAP) przekazało na jego ręce szereg cennych eksponatów, zaś dzięki partnerom Centrum ze wschodniego wybrzeża USA, dyrektor wylądował nie – jak pierwotnie zaplanowano – w Nowym Jorku, lecz egzotycznej wyspie Aruba, na którą w przyszłości poleci także MISS POWIŚLA DĄBROWSKIEGO.
Wizyta ta - podobnie jak poprzednia - nie kosztowała podatnika dąbrowskiego ani grosza, wprost przeciwnie przyniosła kolejne deklaracje polonijne sponsorowania przedsięwzięć Centrum Polonii. Na zdjęciu powyżej spotkanie w siedzibie SWAP w Chicago - od lewej: znany działacz polonijny p.Jaworski (który później  odwiedził Centrum Polonii i przekazał liczne publikacje polonijne) , Ciesielczyk oraz władze SWAP - pp. Biernat i Darski.
 
 
Przekazane przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (SWAP) w USA na ręce Dyrektora Centrum Polonii w czasie jego wizyty w Chicago w kwietniu 2010 eksponaty muzealne - oryginalny (prawie 100-letni) mundur hallerczyka oraz sztandar SWAP - znajdują się już w dworku w Brniu (zdjęcie obok).
 
 
O Centrum Polonii głośno było nie raz także za oceanem. Na zdjęciu obok jeden z artykułów w największej polonijnej gazecie w Chicago - "Kurierze codziennym".
 
 
15 kwietnia 2010 w Centrum Polonii w Brniu profesor Jerzy Przystawa (Uniwersytet Wrocławski) wygłosił wykład na temat różnic między obowiązującą w krajach anglosaskich większościową ordynacją wyborczą i funkcjonującą w Polsce - proporcjonalną. Prelekcja pomogła uczestnikom konkursu ogłoszonego przez Centrum Polonii napisać prace na ten temat. Pierwszą nagrodą w konkursie był 2-tygodniowy pobyt w USA, drugą - laptop, trzecią - 250 dolarów. Nagrody te pozyskał od polonijnego sponsora Dyrektor Centrum w czasie swych wizyt w USA.
 
 
24 kwietnia 2010 w piwnicach Centrum Polonii w Brniu odbyła się pierwsza „IMPREZKA W PODZIEMIU” (zdjęcie obok). Tradycyjna dyskoteka została wzbogacona przez KARAOKE oraz wybór MISS IMPREZKI, która będzie mogła wziąć udział w wyborach MISS POWIŚLA i spędzić urlop na Jamajce, Arubie lub Curacao, jeśli wygra.
 
 
13 maja 2010  Centrum Polonii gościło uczestników Powiatowego Pikniku Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Imprezę zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starosta Dąbrowski. Udział w imprezie wzięły: Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie, a także w Szarwarku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej.
 
 
20 maja 2010 - mimo ulewnego deszczu - Centrum zorganizowało "Drugi Breński Wieczór z Chlebem i Smalcem" - poświęcony znanemu działaczowi katolickiemu i polonijnemu - Antoniemu Gładyszowi. Po prelekcji uczestnicy tego typu spotkań dyskutują przy lampce wina oraz - jak sama nazwa wskazuje - chlebie i smalcu (patrz - zdjęcie poniżej).
 
 
 
 
29 maja 2010, w piwnicach dworku w Brniu, Centrum zorganizowało kolejną IMPREZKĘ W PODZIEMIU - dyskotekę z karaoke i wyborem MISS.
 
 
5 czerwca 2010 w Centrum Polonii w Brniu miała miejsce międzynarodowa konferencja pn. „Więzi między emigracją a krajem ojczystym – przykłady inicjatyw społecznych”. Konferencja została zorganizowana przez Powiat Dąbrowski w ramach projektu „In Tune with Europe”. Udział w niej wzięli węgierscy goście z Budapesztu, Niemcy z Roding (w Bawarii), delegacja włoska z San Nicola La Strada (niedaleko Neapolu) i oczywiście polscy samorządowcy.
 
 
Centrum Polonii zorganizowało dla uczniów z powiatu dąbrowskiego konkurs na pracę nt. różnic między ordynacją wyborczą, obowiązującą w Polsce i krajach anglosaskich. Zwyciężył uczeń ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Józef Niemczura z Luszowic. Na zdjęciu (obok) w czasie pikniku w Brniu odbiera nagrodę od dyrektora Centrum Polonii Marka Ciesielczyka - 2-tygodniową wycieczkę do USA. Drugą nagrodą był laptop, a trzecią - 250 dolarów. Wszystkie te nagrody (w sumie wartości ok. 10.000 zł) ufundował Stefan Michał Dembowski z polonijnego stowarzyszenia DEMOKRACJA USA na prośbę Dyrektora Centrum Polonii.
 
 
26 czerwca 2010 Centrum Polonii zorganizowało piknik charytatywny "Witaj lato" na rzecz powodzian z Powiśla Dąbrowskiego. Pozyskano w sumie (w formie gotówki i innych darowizn ok. 4.250 zł).
 
Relacja filmowa z w/w pikniku w 2 częściach - patrz poniżej: 
 
 
 
 
__________________________________________________________
28 czerwca 2010 w Centrum Polonii miała miejsce międzynarodowa konferencja "Trzy pokolenia pokatyńskie" m.in. pod patronatem śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z udziałem ok. 100 Polaków z Rosji, Białorusi, Litwy i Ukrainy i prelegentów z Polski, Niemiec i Rosji. Dzięki opracowanemu i zrealizowanemu przez Dyrektora Centrum projektowi na organizację konferencji  udało się pozyskać od Senatu RP 20.000 zł.
 

Relacja filmowa z tej konferencji w 3 częściach poniżej:
 
 
 
 
 
Powiat dąbrowski: 
dyskusja o Katyniu w Centrum Polonii
Łukasz Jaje   2010-06-27
W poniedziałek o godz. 11 w Centrum Polonii w Brniu rozpocznie się konferencja pod hasłem "Trzy pokolenia pokatyńskie". Uczestnikami spotkania będą m.in. Polacy, którzy mieszkają na terenach Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz Rosji.
Organizatorzy zaprosili ciekawych prelegentów - Mateusza Szpytmę z Instytutu Pamięci Narodowej, Aleksandrę Arkusz z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Manfreda Deselaersa z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Olgę Sołowiową, przewodniczącą Klubu Miłośników Kultury Polskiej w Kaliningradzie. W programie konferencji znalazła się także prezentacja działalności Polonii na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Rosji. Przedstawią ją goście z tych państw. Na zakończenie imprezy przewidziano spotkanie integracyjne. Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego oraz Centrum Polonii. Spotkanie jest współfinansowane przez Senat w ramach programu opieki nad Polonią.
 
W lecie 2010 zakończył się remont "Stajni cugowej". Dzięki zaangażowanym tutaj finansowym środkom unijnym Centrum Polonii dysponuje czterema świetnie wyposażonymi salami wykładowymi (jedna z nich widoczna na zdjęciu obok).
 
 
W pierwszych miesiącach 2010 roku Centrum zorganizowało konkurs na "TWARZ POLONII". Z całego świata wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Wygrała Monika Michalczewska z Wielopola (powiat dąbrowski) - na zdjęciu obok - która w nagrodę spędziła urlop (z osobą towarzyszącą) w lipcu 2010 w luksusowym hotelu AMER-POL w Bieszczadach (wartość nagrody, ufundowanej przez polonijnego przedsiębiorcę z USA, Henryka Koszałkę, to ok. 1.500 zł). 
 
 
13 sierpnia 2010 powodzianie z Powiśla Dąbrowskiego, rodzina Mazurów ze Słupca (na zdjęciu obok nad Soliną) rozpoczęła 1-tygodniowe wczasy w hotelu AMER-POL w Polańczyku w Bieszczadach, dzięki kontaktom Dyrektora Centrum Polonii z przedsiębiorcą polonijnym Henrykiem Koszałką, właścicielem hotelu, który sponsorował urlop (wartości ok. 3.500 zł). Kilka dni wcześniej Centrum przekazało 7-osobowej rodzinie Mazurów 750 zł, zebrane w czasie pikniku charytatywnego, organizowanego przez Centrum Polonii w Brniu na rzecz powodzian.
 
 
Pani Mazur z 5 dzieci i Dyrektorem Centrum Polonii, Markiem Ciesielczykiem przed swoim zniszczonym przez powódź domem w Słupcu. Tej rodzinie pomogło Centrum Polonii.
 
 
Media mówiły i pisały o akcji pomocy Centrum Polonii dla polskich sierot z Białorusi.
 
 
15 sierpnia 2010 Centrum Polonii przekazało wyprawki szkolne (w sumie wartości ok. 1.500 zł) polskim sierotom z Białorusi, które odwiedziły Dom Polonii w Pułtusku (k. Warszawy). Na zdjęciu – obok - Dyrektor Centrum z grupą dzieci z Grodna w zamku w Pułtusku. Pieniądze na ten cel Centrum uzyskało z Pierwszego Breńskiego Sylwestrowego Balu Charytatywnego.
 
 
 W ciągu kilku miesięcy na "Naszej Klasie" Centrum Polonii zgromadziło aż ponad 1.200 znajomych (głównie z powiatu dąbrowskiego), co świadczy o sympatii dla tej instytucji, zaś kolejne relacje z działalności Centrum na quasi-stronie / blogu na "salonie24" odwiedza zawsze kilkaset osób. Kliknij tutaj:  nk.pl/#profile/28125443
 
 
We wrześniu 2010 rozpoczęła funkcjonować w Centrum Polonii szkoła modelek - pierwszy kurs – patrz: zdjęcie obok. Przy pomocy jej uczestniczek  oraz znanej agencji modelek i modeli RAMA Centrum zorganizowało pokaz mody. Film z imprezy poniżej:
 
 
 
 
 
 
Po szkole modelek, której finałem był pokaz mody w Centrum Polonii 6 listopada 2010, wystartował także kurs tańca towarzyskiego – patrz: zdjęcie powyżej.
 
 
 
22 października Dyrektor Centrum Polonii, dr. Marek Ciesielczyk został zaproszony na konferencję poświęconą współpracy gospodarczej Polonii z Polską. W centrum targowym w Kielcach wygłosił wykład na temat możliwości inwestycji polonijnych w Polsce. Mówił także o działalności Centrum Polonii w Brniu.
 

10 listopada 2010 w Centrum Polonii w Brniu uroczyście odsłonięta została tablica, ufundowana przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA, a poświęcona pamięci żołnierzy Błękitnej Armii generała Józefa Hallera oraz innych żołnierzy polskich, walczących o niepodległość naszego kraju. Na zdjęciu Dyrektor Centrum Polonii oraz reprezentująca weteranów p. Zofia Bałazy. 
 
 
Na początku grudnia Centrum Polonii w Brniu zorganizowało w Chicago imprezę pod nazwą „Dni kultury tarnowsko-dąbrowskiej”. Zaprezentował się zespół muzyczny z Dąbrowy Tarnowskiej „Suchy chleb dla konia”, „TEATR DWU” z Tarnowa. Polonusi mieli także okazję zobaczyć eksponaty z muzeum agatów z Dąbrowy Tarnowskiej, dzieła sztuki ludowej z Zalipia oraz kolekcje mody z Tarnowa, a także neowitraże Piotra Barszczowskiego.
 
 
Centrum Polonii promowało Powiśle Dąbrowskie w USA. Na zdjęciu  - występ dąbrowskiego zespołu "Suchy chleb dla konia" w Chicago. Organizacja "Dni kultury"  za oceanem kosztowałaby ok. 50.000 zł, gdyby nie pozyskani sponsorzy. Dzięki nim oraz sprawności organizacyjnej Centrum Polonii za całą tę imprezę podatnik nie zapłacił ani grosza.
 
 
Dyrektor Centrum Polonii w Brniu, Marek Ciesielczyk oraz Józef Niemczura, 18-letni uczeń z ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, który jako zwycięzca konkursu ogłoszonego przez Centrum Polonii nt. ordynacji wyborczej, mógł odwiedzić USA w grudniu 2010 roku (w tle oczywiście Chicago).
 
 
Dyrektor Centrum Polonii w Brniu, Marek Ciesielczyk oraz Józef Niemczura, 18-letni uczeń z ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, który jako zwycięzca konkursu ogłoszonego przez Centrum Polonii nt. ordynacji wyborczej, mógł odwiedzić USA w grudniu 2010 roku (w tle oczywiście Chicago).
 
 
31 grudnia 2010 Centrum Polonii zorganizowało Drugi Breński Charytatywny Bal Sylwestrowy tym razem na rzecz powodzian na Powiślu Dąbrowskim (plakat powyżej).
 
 
26 stycznia 2011 roku  w Centrum Polonii miało miejsce uroczyste zakończenie projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w Zespole Dworsko-Parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii..." współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach MRPO (patrz zdjęcie obok). Od lewej Stanisław Sorys - członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Barbara Pobiegło - Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Robert Pantera - Wicestarosta Dąbrowski, Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski.
 
 
 
Na zdjęciu od lewej: ksiądz Andrzej Augustyński, Janusz Korwin-Mikke i Marek Ciesielczyk w czasie Pierwszej Dysputy Breńskiej.
 
Rozpoczął się nowy cykl imprez w Centrum Polonii
pod nazwą:
„DYSPUTY BREŃSKIE”
pierwsze spotkanie - poniedziałek, 28 lutego, godz. 11:oo
* Perspektywy młodzieży w Polsce powiatowej
* Państwo liberalne a państwo socjalne
* Rola stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w rozwiązywaniu problemów społecznych 
Ks. Andrzej Augustyński vs. Janusz Korwin-Mikke
Janusz Korwin-Mikke - publicysta i polityk, poseł na Sejm 1-szej kadencji, mistrz krajowy w brydżu, laureat Nagrody Kisiela, założyciel Fundacji Indywidualnego Kształcenia
Ksiądz Andrzej Augustyński - inicjator powstania i szef Stowarzyszenia SIEMACHA, jednej z największych organizacji pożytku publicznego, pomagającej dzieciom. Doradca społeczny prezydenta Krakowa ds. młodzieży, współtwórca i koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie, szef Fundacji Rozwoju Społecznego "DEMOS"; członek międzynarodowej organizacji skupiającej przedsiębiorców społecznych ASHOKA, twórca Młodzieżowego Ośrodka Rozwoju Społecznego w Odporyszowie.
W czasie spotkania w Centrum Polonii mowa była o m.in. o perspektywach młodzieży w Polsce powiatowej, różnicach między państwem liberalnym i socjalnym,  roli stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w rozwiązywaniu problemów społecznych. Dyrektor Centrum Polonii, dr Marek Ciesielczyk poinformował zebranych przy tej okazji, iż Centrum czeka na propozycje (zwłaszcza od młodych ludzi) prezentacji osiągnięć kulturalnych Powiśla Dąbrowskiego w czasie największego festiwalu polonijnego "TASTE OF POLONIA" we wrześniu tego roku w Chicago, w którym weźmie udział Centrum Polonii. Centrum oczekuje także na propozycje prezentacji kulturalnych w ramach wymiany między powiatem dąbrowskim i Polonią w Ameryce Południowej (w związku z udziałem Dyrektora Centrum Polonii w najbliższym zjeździe Polonii latynoamerykańskiej w Montevideo w Urugwaju w marcu br.). Zebrana licznie młodzież została także zaproszona na dyskotekę ostatkową w najbliższą sobotę, 5 marca, o godz. 20:oo w Centrum Polonii (dla uczniów wszystkich szkół ponadgimanzjalnych z powiatu dąbrowskiego wstęp wolny! ).
Relacja filmowa z pierwszej DYSPUTY BREŃSKIEJ  w  Centrum Polonii 28 lutego 2011 - Janusz Korwin-Mikke   vs.   ksiądz Andrzej Augustyński  w 4 częściach - poniżej:
 
 
 
 
 
 
 
W styczniu 2011 roku dyrektor Ciesielczyk przeprowadził i opracował ankietę wśród 182 uczniów sześciu klas maturalnych i przedmaturalnych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Brniu – w związku z udziałem w projekcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Równać Szanse 2011”, którego misją jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Jej wyniki mogły przerażać patrz: http://interia360.pl/artykul/wyniki-tej-ankiety-moga-nas-zalamac,43710
Przy okazji publikacji wyników ankiety, polecamy: obejrzenie dokumentalnego filmu pt.:"Czekając na sobotę" - kliknij tutaj: zalukaj.pl/zalukaj-film/8335/czekajac_na_sobote_2010_.html
 
 
Centrum Polonii znowu pomaga powodzianom z Powiśla Dąbrowskiego - przekazanie darów ofiarom powodzi w Słupcu
Dotychczasowa działalność Centrum Polonii w roku 2010 oraz plan działania na rok 2011 pozytywnie ocenione przez Radę Programową Centrum Polonii
 

1 marca 2011 Rada Programowa Centrum Polonii, w skład której wchodzą osoby, mające wyjątkowe doświadczenie w dziedzinie kultury, (nie tylko z terenu powiatu dąbrowskiego), pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Dyrektora Centrum, Marka Ciesielczyka, sprawozdanie z działalności Centrum Polonii w roku 2010 oraz plan pracy Centrum na rok 2011.
3 marca 2011 Dyrektor Centrum Polonii Marek Ciesielczyk przekazał ofiarom powodzi w Słupcu (powiat dąbrowski) dary, zakupione dzięki organizacji Drugiego Charytatywnego Balu Sylwestrowego w dworku w Brniu, siedzibie Centrum Polonii. 
Dyrektor Centrum Polonii, dr Marek Ciesielczyk przekazał na ręce Haliny Borek (matki dwójki dzieci) oraz Anny Burzec ze Słupca dary, zakupione dzięki organizacji charytatywnego balu sylwestrowego w Centrum Polonii oraz pomocy sponsorów - nowe kołdry, poduszki, pościel, ubrania, zabawki, plecaki szkolne i słodycze  dla dzieci, nowe kurtki dla dorosłych. Jest to pierwsza partia pomocy ze strony Centrum Polonii w tym roku..
Rodzina Burzców (z dwójką dzieci) oraz Borków mieszkała wtedy w kontenerze w Słupcu (w pobliżu kościoła). Już w ubiegłym  roku Centrum Polonii pomogło innym ofiarom powodzi z Powiśla Dąbrowskiego - 7-osobowej rodzinie Mazurów ze Słupca, przekazując  pieniądze, zebrane w czasie jednej z imprez organizowanych przez Centrum oraz organizując 1-tygodniowe wczasy dla tej rodziny w luksusowym hotelu AMER-POL w Polańczyku nad Soliną, dzięki pomocy właściciela tego obiektu - polonijnego przedsiębiorcy z USA (wartości ok.3.500 zł).
Na zdjęciu - powyej przedstawiciele poszkodowanych przez ubiegłoroczną powódź rodzin Burzców i Borków ze Słupca z Dyrektorem Centrum Polonii - przed kontenerem, w którym w dalszym ciągu mieszkają.ofiary powodzi z Dyrektorem Centrum Polonii, Markiem Ciesielczykiem.
 
Centrum Polonii na zjeździe Polonusów z Ameryki Łacińskiej

Dyrektor Centrum Polonii w Brniu, Marek Ciesielczyk uczestniczył w zebraniu przedstawicieli organizacji polonijnych z całej Ameryki Południowej i Środkowej (USOPAŁ), które odbyło się w stolicy Urugwaju Montevideo i atlantyckim kurorcie Punta del Este w połowie marca 2011.
Na wiosnę 2011 roku Centrum Polonii zostało zaproszone na kongres Polonii latynoamerykańskiej, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji polonijnych, poczynając od Meksyku poprzez Peru, Paragwaj, Chile, Brazylię, a skończywszy na Urugwaju i Argentynie. W zebraniu wzięli udział – jako goście specjalni – także przedstawiciele organizacji polonijnych z Kanady, USA i Litwy oraz grupa Polaków zamieszkałych nad Wisłą. Polonusi z Ameryki Łacińskiej dyskutowali nie tylko o swoich sprawach, związanych bezpośrednio z działalnością w krajach ich osiedlenia, ale także o współpracy z Polską. Wykazywali przy tym wyjątkową troskę o losy naszego kraju. Okazało się, że Polacy mieszkający od wielu lat w Meksyku, Brazylii czy Urugwaju lub Argentynie – nawet wówczas, gdy nie znają dobrze języka polskiego – są wielkimi polskimi patriotami.
Przedstawiciel Polonii na Litwie, Stanisław Pieszko – czołowy działacz Związku Polaków na Litwie (b. poseł do parlamentu litewskiego) - informował o przejawach dyskryminacji Polaków w tym kraju, zaś Polacy z USA i Kanady deklarowali chęć ścisłej współpracy z Polonią latynoamerykańską w tworzeniu polskiego lobby za granicą. Polonusi byli zgodni co do tego, iż w polskim parlamencie powinni zasiadać także przedstawiciele Polonii.
Dr Ciesielczyk przedstawił dotychczasową działalność Centrum Polonii w Brniu, przekazał ok. 70 uczestnikom zjazdu w Urugwaju broszury na temat tej instytucji kultury Powiatu Dąbrowskiego oraz gadżety otrzymane ze Starostwa Powiatowego oraz z Zalipia. Dyrektor Centrum Polonii nawiązał także w czasie zebrania przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji polonijnych w Ameryce Łacińskiej kontakty m.in. z polskim uczonym, prof. dr Zygmuntem Haduchem, wykładającym na uniwersytecie w Moterrey w Meksyku. Prof. Haduch zapowiedział wówczas, iż odwiedzi wkrótce Centrum Polonii w Brniu, by rozmawiać m.in. na temat wymiany uczniów i studentów pochodzących z Powiśla Dąbrowskiego oraz z Meksyku. Młodzież z powiatu dąbrowskiego miałaby okazję zobaczyć nie tylko Acapulco czy Cancun, ale przede poznać historię kraju, na terenie którego powstały np. słynne piramidy w Teotihuacán.
Dyrektor Centrum Polonii zainicjował współpracę także z Marianem Kurzacem, prezesem najsilniejszej organizacji polonijnej w Ameryce Łacińskiej, tj. stowarzyszenia JUVENTUS, które działa w Brazylii i którego majątek szacowany jest na ok. 50 milionów dolarów. Już niedługo w Centrum Polonii wystąpi kilkudziesięcioosobowy polonijny zespół taneczny z tego południowoamerykańskiego kraju.
Dzięki obecności Dyrektora Centrum Polonii na zebraniu latynoamerykańskich Polonusów w Montevideo i Punta del Este nawiązana została także współpraca z Polonią w Paragwaju, którą reprezentowała m.in. Teresa Włosek, prowadząca w telewizji paragwajskiej swój program, popularyzujący Polskę. Ukoronowaniem tej współpracy miały być występy polonijnego zespołu taneczno-muzycznego z tego kraju w Brniu.
Ścisłą współpracę z Centrum Polonii zadeklarowali także działacze polonijni z Argentyny – m.in. Krystyna Klinkowicz z Wydziału Kultury Polskiej w Państwowym Uniwersytecie La Plata oraz lider Polonii chilijskiej, Andrzej Zabłoci, wybitny inżynier, który miał swój wielki udział w niedawnym ocaleniu górników chilijskich. Także w tych dwóch ostatnich przypadkach możliwa była wymiana kulturalna między Powiślem Dąbrowskim, a środowiskami polonijnymi w tych krajach (np. występy zespołów taneczno-muzycznych). W Centrum Polonii miało dojść także do prelekcji działacza polonijnego z Peru, który współpracował ze słynnym polskim misjonarzem, ojcem Edmundem Szeligą, na temat leczniczych właściwości ziół peruwiańskich (udokumentowane medycznie są np. przypadki wyleczenia chorych na raka dzięki tego typu kuracji ziołowej).
Działacze z Ameryki Łacińskiej zainteresowani byli także pomysłem budowy osiedla dla emerytów polonijnych w Brniu. W najbliższym czasie mieli zorientować się w krajach zamieszkania, jakie będzie zainteresowanie miejscowych Polonii tym projektem.
Obradujących w słynnym kurorcie atlantyckim, (zwanym latynoamerykańskim Saint Tropez) – Punta del Este oraz Montevideo - Polonusów z Ameryki Łacińskiej zaszczycił swą obecnością Jego Ekscelencja Nuncjusz Apostolski w Urugwaju, arcybiskup Anselmo Guido Pecorari, który celebrował mszę św. dla uczestników kongresu.
Dodać na końcu należy, iż udział Dyrektora Centrum Polonii w tej imprezie nie kosztował podatnika dąbrowskiego ani grosza (podobnie jak wcześniejsze delegacje do USA, które przyniosły Centrum Polonii wymierne korzyści), jako że koszty pobytu oraz podróży (w sumie ok. 10.000 zł) sfinansowane zostały albo przez stronę zapraszającą, albo przez pozyskanych przez dr. Ciesielczyka sponsorów.
Przy tej okazji wypada także poinformować, że zaledwie kilkanaście dni wcześniej Wojewódzki Urząd Pracy pozytywnie rozpatrzył wniosek Centrum Polonii o sfinansowanie dwóch etatów w ramach projektu KONSERWATOR, co oznacza, iż Centrum pozyskało na ten cel ok. 30.000 zł. Tak więc zaledwie po 3 miesiącach działalności w tym roku dyrektorowi Ciesielczykowi udało się pozyskać z zewnątrz środki ( w sumie 40.000 zł) równe prawie  30% rocznej dotacji powiatowej.
 
 
Dyrektor Centrum Polonii, dr Marek Ciesielczyk ( z prawej )  z czołowymi działaczami Polonii w Ameryce Łacińskiej - od lewej : Marian Kurzac - Prezes Stowarzyszenia JUVENTUS w Brazylii, największej organizacji polonijnej w Ameryce Łacińskiej (której majątek szacuje się na ok. 50 milionów dolarów amerykańskich), Andrzej Zabłocki słynny inżynier górnictwa z Chile, który przyczynił się do uratowania górników chilijskich oraz prof. dr Zygmunt Haduch z Uniwersytetu w Moterrey w Meksyku - Prezes Związku Polaków i Przyjaciół Polski. Wszyscy oni zadeklarowali wówczas chęć ścisłej współpracy z Centrum Polonii.
 
 
Dr Marek Ciesielczyk przed pomnikiem Jana Pawła II w centrum Montevideo. Tutaj uczestnicy zjazdu Polonii złożyli kwiaty.
 
 
Druga część zjazdu odbywała się w 1,5-milionowej stolicy Urugwaju - Montevideo. Na zdjęciu Plaza Independencia i pomnik bohatera narodowego Urugwaju - generała Jose Artigasa, które są symbolem Montevideo.
 
 
 
 
Jak była oceniana praca dyrektora Centrum Polonii dra Marka Ciesielczyka -  zwłaszcza najpoważniejsza impreza, praktycznie wymyślona i zrealizowana przez Centrum Polonii – tj. międzynarodowa konferencja „Trzy pokolenia pokatyńskie”?
 
„Obserwując od kilku miesięcy działalność Centrum Polonii w Brniu, mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że jest to instytucja ze wszech miar pożyteczna zarówno dla Polonii na Wschodzie i na Zachodzie, jak i dla społeczności powiatu dąbrowskiego. Jestem pełen uznania zwłaszcza dla dyrektora tej instytucji dr. Marka Ciesielczyka, który dysponując tak ograniczonym budżetem i będąc praktycznie jedynym merytorycznym pracownikiem Centrum, potrafił sam wymyślić i urzeczywistnić tak dużo projektów, pozyskując przy tym pokaźne środki z zewnątrz. Także działalność charytatywna Centrum Polonii zasługuje na wielki szacunek. Powiśle Dąbrowskie na pewno wiele zyskało dzięki tej instytucji i jej wyjątkowo aktywnemu i pracowitemu szefowi”.
Stefan Michał Dembowski,
polonijne Stowarzyszenie DEMOKRACJA USA 
(sfinansował zakup minibusa dla Centrum
oraz 2-tygodniową wycieczkę do USA dla ucznia z powiatu dąbrowskiego)
 
* * * * *
„… Centrum Polonii w Brniu wyrasta na znaczący ośrodek współpracy środowisk imigracyjnych ze starym krajem. (…) dr Marek Ciesielczyk, dyrektor Centrum… to także znany również w USA politolog, publicysta i polityk, zaangażowany obecnie w integrację Polski z Polonią amerykańską”.
 „Express”,
najbardziej popularny w USA tygodnik polonijny,
po „Dniach tarnowsko-dąbrowskich w Chicago” w grudniu 2010
 
* * * * *
"...pragniemy podziękować Centrum Polonii w Brniu (w powiecie dąbrowskim) za zorganizowanie pikniku charytatywnego na rzecz powodzian i przekazanie nam zebranych wówczas pieniędzy oraz zapewnienie transportu naszym dzieciom, udającym się na wczasy (....)Dzięki ....instytucjom tego typu, jak Centrum Polonii w Brniu nieco łatwiej jest nam znosić ogrom nieszczęścia, jakie nas spotkało w czasie niedawnej powodzi".
7-osobowa rodzina Mazurów,
powodzian ze Słupca (k. Szczucina), której pomogło Centrum Polonii 
* * * * *
„Kapituła nagrody Starosty Dąbrowskiego ‘Laur Dębowy Powiatu Dąbrowskiego’ składa wyrazy uznania za zorganizowanie pikniku charytatywnego na rzecz powodzian oraz pomoc w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią”.
Nominacja Marka Ciesielczyka
do nagrody Laur Dębowy Powiatu Dąbrowskiego w 2010
w kategorii „Społecznik Roku”
* * * * *
"Przesyłam wyrazy duchowej łączności oraz serdeczne życzenia, by Centrum Polonii w Brniu rozwijało swą działalność, wzbogacając życie kulturalne regionu i umacniając więzi z Polonią".
Ksiądz biskup Wiktor Skworc
w liście do dyrektora Centrum Polonii
z okazji "Drugiego Breńskiego Wieczoru z Chlebem i Smalcem" 
* * * * *
„ (…) Planując swój czerwcowy pobyt w Polsce, widzę możliwość przybycia do Centrum Polonii z krótką wizytą w dniu 12 czerwca. Mam przyjemność zakomunikować Panu Dyrektorowi, że obejmę Honorowym Patronatem międzynarodową konferencję naukową pn. ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’, ważne i potrzebne przedsięwzięcie, przypominające o sowieckiej zbrodni ludobójstwa, która nie została osądzona do dnia dzisiejszego. Pisząc te słowa w Wielkim Tygodniu przed Wielkanocą 2010 roku, życzę gorąco wielu łask od Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Z wyrazami szacunku, łączę serdeczne pozdrowienia”.
śp. Prezydent Ryszard Kaczorowski
(List ten do dyrektora Centrum Polonii,
napisany został zaledwie 9 dni przed tragiczną śmiercią Prezydenta Kaczorowskiego
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.) 
* * * * *
„ … Z uznaniem przyjąłem do wiadomości fakt, że Centrum Polonii w Brniu podjęło się organizacji konferencji ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’, która przybliży młodym przedstawicielom polskiej diaspory, a także młodzieży z Polski, wiedzę o straszliwych wydarzeniach sprzed 70 lat. Z zadowoleniem objąłem patronat honorowy nad przedsięwzięciem…Pragnę jeszcze raz pogratulować pomysłodawcom cennej inicjatywy…”
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych RP
* * * * *
„Konferencja ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’ była przedsięwzięciem udanym. Warto podkreślić dobrą organizację i koordynację imprezy. Dobór gości był trafny (…) Ważne, że aktywnymi uczestnikami byli zaproszeni przedstawiciele młodego pokolenia Polaków z Rosji, Białorusi i Ukrainy (…) Przedsięwzięcie warte jest kontynuowania”.
Marek Sorgowicki,
Departament Współpracy z Polonią  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
* * * * *
„Dzięki podjęciu różnorakich aspektów zbrodni katyńskiej, organizatorom konferencji udało się stworzyć całościowy obraz opisywanych wydarzeń, a także przedstawić jego znaczenie dla poszczególnych narodów i państw, zaangażowanych niegdyś w tragiczne wydarzenia II wojny światowej. Takie podejście do tematu umożliwia w moim przekonaniu budowanie wzajemnego szacunku, opartego nie tylko na prawdzie historycznej, ale także na wzajemnym zrozumieniu. W tym też należy upatrywać prawdziwy sukces owej konferencji”.
dr Aleksandra Arkusz
Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński
* * * * *
„W imieniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (…) składam serdeczne podziękowania Panu Markowi Ciesielczykowi, Dyrektorowi Centrum Polonii za opiekę, wsparcie i zaproszenie na międzynarodową konferencję pt. ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’ (…) Dzięki Państwa wydatnej pomocy, po raz kolejny mogliśmy się dowiedzieć o kulturze, tradycjach i narodowej pamięci, o historii tak ważnej dla nas Polaków mieszkających na kresach Ojczyzny”. 
Marian Mykytyn,
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej 
* * * * *
Od początku naszego kontaktu pan dyrektor Marek Ciesielczyk dał się poznać jako bardzo odpowiedzialny, uczciwy i cierpliwy człowiek. Pomógł naszym uczestnikom w załatwieniu bezpłatnych wiz. (…) Po przyjeździe zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez organizatorów. (…) Przez cały czas naszego pobytu w Brniu pan dyrektor opiekował się nami od rana do wieczora, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Temat konferencji jest bardzo aktualny i wywołał duże zainteresowanie wśród różnych pokoleń. (…) Panie Marku (…) Bardzo dziękujemy za fajne spotkanie i za wszystko (…) za cudowną konferencję (…) bardzo, bardzo dziękujemy (…) ”
Olga Sołowiowa,
Przewodnicząca Klubu Miłośników Kultury Polskiej
w Kaliningradzie (Rosja) 
* * * * *
„….grupa młodzieży ze szkoły z polskim językiem nauczania w Grodnie oraz młodzież z Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie wzięła udział w konferencji pt. ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’. (…) Doceniamy wysiłek i zaangażowanie się Centrum Polonii w tego typu przedsięwzięcia”.
Walentyna Giermanowicz, Józef Porzeczki
Związek Polaków na Białorusi
* * * * *
 „Konferencja ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’ miała wielki wymiar wychowawczy i edukacyjny. Młodzież z Litwy miała okazję pogłębić swe wiadomości z historii Polski, jak też zaprezentować własne prace na temat zbrodni katyńskiej. Organizatorzy zadbali o organizację czasu wolnego uczestników konferencji. Młodzież miała okazję zwiedzić okolice Brnia, zapoznać się z historią tej miejscowości”.
Danuta Korkuz,
Dom Polski w Wilnie 
* * * * *
„Serdecznie gratuluję tej ważnej inicjatywy. (…) Proszę Pana Dyrektora o przekazanie serdecznych podziękowań oraz słów uznania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie konferencji. Życzę Państwu wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z realizacji postawionych sobie zadań”. 
Marek Nawara,
Marszałek Województwa Małopolskiego
(objął honorowym patronatem konferencję „Trzy pokolenia pokatyńskie” i
Pierwszy Breński Charytatywny Bal Sylwestrowy”)
* * * * *
„Z przyjemnością informuję, że Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski obejmie honorowy patronat nad konferencją ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’. Korzystając z okazji, pragnę wyrazić moje uznanie dla Państwa inicjatywy.(…)” 
Beata Kondel,
Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego
* * * * *
" (...) Centrum Polonii w Brniu, ‘Teatrowi Dwu’ i zespołowi ‘Suchy Chleb dla konia’ z wdzięcznością i modlitwą - ksiądz Michał Osuch, Chicago, 4. 12.2010". 
dedykacja księdza proboszcza
parafii św. Jacka w Chicago, Michała Osucha,
który podziękował Centrum Polonii za zorganizowanie
"Dni kultury tarnowsko-dąbrowskiej w Chicago"
 
 
 
Dyrektor Centrum Polonii, dr Marek Ciesielczyk został wyróżniony dyplomem jako osoba nominowana do nagrody "Laur Dębowy Powiatu Dąbrowskiego" w kategorii "Społecznik Roku" (dyplom obok).
 
 
 
 
Kliknij myszką na obrazek wyżej.
 
Niejako "w nagrodę" za przedstawioną tutaj 1,5 - roczną działalność na rzecz Powiśla Dąbrowskiego, Polski i Polonii, Zarząd Powiatu Dąbrowskiego - pod przewodnictwem Starosty Tadeusza Kwiatkowskiego (z PSL), podjął decyzję o zmianie na stanowisku Dyrektora Centrum Polonii w Brniu i to mimo wyłącznie pozytywnych opinii  Rady Programowej Centrum Polonii (która jest ciałem opiniującym działania Centrum) na temat działalności dr. Ciesielczyka oraz jego planów działania na rok 2011. Wywołało to liczne protesty mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego oraz Polonii na całym świecie - kliknij na obrazek powyżej.

Pozyskani wcześniej sponsorzy oraz przedstawiciele Polonii z różnych krajów świata, którzy wcześniej deklarowali pomoc oraz chęć współpracy z Centrum Polonii, wycofali się z tego, gdy nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora tej instytucji kultury Powiatu Dąbrowskiego. Następcy Ciesielczyka na tym stanowisku okazali się ludźmi niesprawnymi organizacyjnie i doprowadzili do upadku tę instytucję jako Centrum Polonii (jeden z nich, choć nie ma wyższego wykształcenia, został dyrektorem Centrum bez ogłoszenia konkursu na to stanowisko przez PSL-owskie władze powiatu dąbrowskiego).
 
Gdy klikniesz myszką na obrazek powyżej, wejdziesz na stronę, na której opublikowane są niektóre listy protestacyjne w sprawie decyzji Zarządu Powiatu Dąbrowskiego o nieprzedłużeniu umowy z dr. Markiem Ciesielczykiem.
________________________________________________________
 
Nowym-starym Dyrektorem Centrum Polonii został na początku 2013 roku - bez konkursu (!) Stanisław Krawiec, człowiek bez wyższego wykształcenia, który w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy udowodnił, że nie nadaje się na to stanowisko - patrz:
http://interia360.pl/polska/artykul/w-polsce-powiatowej-nie-oplaca-sie-studiowac,62359
_________________________________________________________
 
Kliknij na zdjęcie.
 © Stop złodziejom w polityce
Liczba odwiedzin: 6503739269