CO INNI MYŚLĄ O CIESIELCZYKU?

Opinie profesorów o Ciesielczyku jako pracowniku naukowym:

"Dr Ciesielczyk charakteryzuje się wielką inteligencją, pracowitością i - co jest warte podkreślenia - wyjątkową nieprzekupnością".

prof. dr Nikolaus Lobkowicz,

b. Prezydent Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium,

b. Prezydent Katolickiego Uniwersytetu w Eichstaett (Bawaria),

promotor dysertacji dra Ciesielczyka

„Czytałem książkę dra Marka Ciesielczyka pt. ‘KGB’… Jest to jedna z najlepszych prac naukowych, jakie znam w tej dziedzinie”.

Ksiądz prof. dr Joseph Bocheński,

„ojciec” współczesnej sowietologii,

b. Rektor Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria)

„Pan dr Marek Ciesielczyk… był zatrudniony jako pracownik naukowy w kierowanym przeze mnie Instytucie Studiów Sowietologicznych w Bonn (RFN). (…) Mogę polecić go jako wysoko wykwalifikowanego politologa, eksperta w dziedzinie Europy Środkowo-Wschodniej oraz współpracownika, na którym można zawsze polegać”.

prof. dr Michael Voslensky,

jeden z najwybitniejszych sowietologów,

autor klasycznego już dzieła „Nomenklatura”

„Dr Marek Ciesielczyk był wykładowcą w University of Illinois (Chicago) w dziedzinie polityki i systemu rządów w Związku Sowieckim. Dowiódł, iż jest wyjątkowo cennym pracownikiem naukowym i wykładowcą. (…) Jego wykłady stanowiły dla studentów wyjątkową okazję poznania przedmiotu, który wykładał”.

prof. dr Richard M. Johnson,

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych

The University of Illinois w Chicago

“Dr Ciesielczyk wykładał na Uniwersytecie Gdańskim – ‘Cykliczny rozwój system komunistycznego’ (…) Studenci wysoko ocenili jego wykłady, przyznając mu (w anonimowej ankiecie) 1.201 punktów na 1.352 możliwe, co stanowiło 90% (…) Domagali się zwiększenia liczby wykładów dra Ciesielczyka w przyszłości. Dr Ciesielczyk udowodnił, iż jest niezwykle wartościowym wykładowcą”.

prof. dr Czesław Ciesielski,

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Gdańskiego

__________________________________________________________________________

Opinie Polonii o Ciesielczyku jako publicyście i polityku

„Znamy dra Ciesielczyka z jego pobytów w Chicago i uważamy go za dobrego Polaka, godnego miejsca w Sejmie…”.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów,

Koło Nr 15 w Chicago

„Dr Ciesielczyk… dzięki swym wykładom, audycjom radiowym, artykułom prasowym oraz stosunkom z Polonią amerykańską w Chicago, dał się poznać jako polski patriota…”.

Instytut Romana Dmowskiego w Ameryce,

Oddział w Chicago

„Jego wielokrotne wystąpienia w audycjach radiowych najpopularniejszej stacji polonijnej p. Łucji Śliwy ‘Otwarty Mikrofon’ zyskały mu rzesze zwolenników w Chicago. Prelekcje dra Ciesielczyka gromadzą zawsze podobne ilości słuchaczy jak najpopularniejszych polityków niepodległościowych z Polski. (…) Jako że dr Ciesielczyk spędził kilkanaście lat swego życia na Zachodzie …, uważamy, iż w pewnym stopniu może reprezentować nasze interesy – interesy Polonii Amerykańskiej (w Sejmie RP”.

Klub Myśli Politycznej

w Chicago

„Dr Ciesielczyk jest szeroko znany i szanowany w Chicago dzięki swym artykułom i prelekcjom. Uważam, że będzie godnie reprezentował ruch niepodległościowy w Sejmie RP”.

dr Ryszard Łysakowski,

b. więzień polityczny sowieckich łagrów,

profesor w E. Foreman High School w Chicago

„ … dr Marek Ciesielczyk jest współpracownikiem Radia Chicago, stacji WPNA 1490 AM od 1995 roku jako polskojęzyczny korespondent i ekspert do spraw europejskich. (…) Szczególnie cenimy fachowość, wiedzę i głębokie zrozumienie poruszanych tematów przez p. Ciesielczyka. Jego korespondencje mają ogromne rzesze słuchaczy i odbiorców.”

Sławomir Bielawiec,

Redaktor naczelny, Radio Chicago WPNA 1490 AM

 Opinie mediów i wyborców tarnowskich o Ciesielczyku jako radnym

„ … co byłoby, gdyby w Radzie Miasta nie było radnego Ciesielczyka i gdyby nie zechciał on… ujawniać publicznie rozmaitych nieprawidłowości? Co by było? … ludzie, którzy zdominowali Radę Miasta w Tarnowie, rośliby w siłę. Boję się, że odbywałoby się to w poczuciu rosnącej bezkarności i braku jakiejkolwiek krytyki… gdyby nie było radnego Ciesielczyka, trzeba by go było wymyślić”.

w: Gazeta Krakowska,

2 listopada 1995

„(Ciesielczyk to radny) znany ze swej bezkompromisowości”.

w: Dziennik Polski,

9 listopada 1996

„ … niestrudzony w swoich demaskatorskich poczynaniach radny Marek Ciesielczyk…”

w: Echo Tarnowa,

kwiecień 1999

„Radny Ciesielczyk to sumienie Tarnowa”.

jeden z tarnowskich przedsiębiorców

„Dr Ciesielczyk to tarnowski Stańczyk…”.

Stanisław Świder,

Dyrektor Tarnowskiego Teatru,

w czasie wystawy prac E. Molskiego,

22 maja 1999

„ … tarnowski radny Marek Ciesielczyk… znany z niebanalnych inicjatyw…”.

Danuta Frey,

w: Rzeczpospolita,

14 marca 2000

„ … pan Ciesielczyk – bardzo zacny radny z Tarnowa…”.

Janusz Korwin-Mikke,

Wówczas lider Unii Polityki Realnej

„Uważamy, iż dr Ciesielczyk będzie godnie reprezentował nasze województwo w Sejmie RP, gdyż udowodnił już, że zawsze staje po stronie pokrzywdzonych przez władzę”.

NSZZ „Solidarność 80”

przy PPKS Tarnów

„Szanowny Panie Ciesielczyk… nie znam Pana osobiście, interesuje mnie jedynie – jako mieszkańca Tarnowa – Pana działalność w Radzie Miejskiej (…) Cieszy nas, że są jednak ludzie, którzy zwalczają prywatę, kumoterstwo, zachłanność, chciwość, draństwo i w ogóle głupotę. Piszę w liczbie mnogiej, gdyż dyskutujemy o tych sprawach w rodzinie siedmioosobowej, z sąsiadami… w kolejce do lekarza i wszyscy są podobnego zdania, co my. Będziemy Pana popierać! Niech się Pan nie załamuje, bo będą Panu rzucać kłody pod nogi. Niech Pan nadal tak trzyma i nie popuszcza. Niech Panu nie zabraknie odwagi. Przesyłamy dla Pana serdeczne pozdrowienia (…) Nie znając Pana adresu, list ten przesyłamy przez redakcję TEMI”.

Stanisław Tasarz,

mieszkaniec Tarnowa,

List z 16 lutego 2000

„Wygląda na to, że wkrótce uroczyście zostanie wreszcie otwarta w Tarnowie pierwsza wyższa uczelnia. (…) trzeba będzie pomyśleć o nadaniu uczelni jakiegoś imienia. (…) Zaproponowałem… nadanie jej imienia dra Ciesielczyka Marka. Co prawda nie ma zwyczaju nadawania czemuś imienia osoby żyjącej, a dr Ciesielczyk żyje jeszcze, zdaje się, że na złość niektórym. Ale to przecież on jako pierwszy przed paroma laty upierał się – wyszydzany przez wszystkich, którzy teraz z zapałem kręcą się wokół powstania tej uczelni i biją jej brawo – by w Tarnowie powstał uniwersytet. I miał rację, do której teraz przychylają się wszyscy…”.

„Panie Gomoła Zbigniew! Panie Głomb Krzysztof i wszyscy inni radni, tacy jak Tumiłowicz Zbigniew, albo im podobni! Wyższe szkolnictwo w Tarnowie rozwijał obecny kandydat na prezydenta Marek Ciesielczyk. Był wtedy atakowany przez jego obecnych towarzyszy”.

Redaktor Zygmunt Szych,

(który – paradoksalnie - wcale nie należy do sympatyków Ciesielczyka!),

w: Gazeta Krakowska,

14 kwietnia 1998 i 17 lipca 2000

„Żaden z 45 radnych tarnowskich oprócz dra Marka Ciesielczyka nie zechciał pomóc mi w sprawie, którą wielokrotnie przedstawiałam władzom miasta Tarnowa. Dlatego też chcę… serdecznie podziękować radnemu Ciesielczykowi za to, iż jako jedyny upomina się o prawa mieszkańców Tarnowa”.

Stanisława Syska,

mieszkanka Tarnowa, wówczas emerytka,

list do tygodnika WIZJER,

24 maja 1997

„ … radny tarnowski dr Marek Ciesielczyk został poproszony przez handlujących na tarnowskich placach targowych o wzięcie udziału w wiecu przed Urzędem Miasta, w czasie którego handlujący wyrazili swój protest przeciwko planowanej przez władze miejskie podwyżce opłat targowych. (…) W imieniu… kilkuset osób dziękujemy serdecznie za wsparcie radnego Ciesielczyka oraz jego próby mediacji, a także poparcie dla naszego protestu, wyrażone m.in. w czasie wiecu przed Urzędem Miasta”.

list 105 kupców tarnowskich

z 27 września 1995 roku

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą (do radnego Ciesielczyka) o uczestniczenie w negocjacjach pomiędzy Dyrekcją Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, a Komisją Negocjacyjną w charakterze mediatora. (…) Nadzieje nasze kierujemy do Pana nie tylko jako pracownicy, ale i mieszkańcy miasta Tarnowa i okolic. Uczestnictwo Pana osoby w negocjacjach byłoby gwarancją bezstronności, a rozmowy toczyłyby się w duchu wzajemnego szacunku”.

list Koła NSZZ „Solidarność”

przy Pogotowiu Ratunkowym w Tarnowie

do Marka Ciesielczyka,

z 4 marca 1999

„Pan Marek Ciesielczyk jako radny tarnowski wykazywał zawsze duże zainteresowanie sprawami naszego środowiska i wielokrotnie udowodnił, że leży mu na sercu dobro naszego miasta. Jako radny zajmował stanowisko sprzyjające rozwojowi handlu i przedsiębiorczości w naszym grodzie. Dlatego też uważamy, iż na pewno stanowiłby mocny punkt w grupie parlamentarzystów reprezentujących nasz region”.

Tarnowska Kongregacja Kupiecka

„Zarówno ja, jak i moi współpracownicy znamy działalność dra Marka Ciesielczyka w Tarnowie od kilku lat i wiemy, iż zawsze popierał starania np. Izby Przemysłowo-Handlowej czy Izby Rzemieślniczej w sprawie ustalania rozsądnych podatków lokalnych”.

Władysław Węgiel,

b. Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie

„Dr Marek Ciesielczyk jest jednym z nielicznych radnych tarnowskich popierających lokalną przedsiębiorczość. Znam wielu biznesmenów, którzy deklarują poparcie dla dra Ciesielczyka. Również moi pracownicy popierają dra Ciesielczyka jako radnego, ujmującego się często również za pracobiorcami”.

Stanisław Bielecki,

tarnowski przedsiębiorca zatrudniający wówczas ok. 150 pracowników

„Prowadzimy działalność gospodarczą… Swego czasu pan dr Marek Ciesielczyk pomógł nam w sporze z władzami miasta, broniąc wraz z nami kilkudziesięciu miejsc pracy. Obserwujemy działalność radnego Ciesielczyka od kilku lat i uważamy, że zawsze stoi po stronie ludzi pokrzywdzonych, którzy mają zazwyczaj rację, a nie mogą jej dowieść w sporze z … władzą miejską”.

Krystyna i Antoni Zydroniowie,

tarnowscy przedsiębiorcy

„ … pragnę poprzeć kandydaturę pana dra Marka Ciesielczyka na posła RP… Sądzę, iż wyrażam opinię co najmniej kilkudziesięciu członków Ruchu Odbudowy Polski w samym tylko Tarnowie, którzy znają działalność dra Ciesielczyka jako radnego od lat. (…) liczne przykłady… dobitnie dowodzą tego, jak pozytywna jest działalność dra Ciesielczyka i jak jest popularny…”.

Kazimierz Kołodziej,

członek Zarządu Okręgowego

Ruchu Odbudowy Polski w Tarnowskiem

„ … dr Marek Ciesielczyk, radny tarnowski wykazał wyjątkowe zainteresowanie sprawami kultury, zwłaszcza zaś naszego teatru… Wielokrotnie popierał postulaty naszego Związku wobec władz miasta. Jest jednym z najbardziej zaangażowanych radnych tarnowskich w sprawy miasta. Dlatego też uważamy, że będzie wyśmienitym reprezentantem naszego regionu w Sejmie RP. Popieramy jego kandydaturę na posła RP”.

pismo NSZZ „Solidarność”

przy Tarnowskim Teatrze,

z 4 lipca 1997

„Dr Ciesielczyk jako radny tarnowski wielokrotnie wspierał nasze proekologiczne akcje na terenie Tarnowa, udowadniając, iż bliskie jest mu działanie zmierzające do ochrony środowiska. Dr Ciesielczyk wspierał młodzież licealną na forum Rady Miejskiej. Uważamy, że tego typu osoba powinna reprezentować nasze województwo w Sejmie RP.”

Koło Polskiego Klubu Ekologicznego,

przy I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie

 

Opinie o Ciesielczyku jako Dyrektorze Centrum Polonii w Brniu:

„Jeszcze nigdy w historii naszego powiatu nikt tyle dobrego dla jego promocji nie zrobił. Dr Ciesielczyk pozyskiwał finansowe środki zewnętrzne oraz liczne darowizny (…) Tak wspaniałe imprezy, jak międzynarodowa konferencja naukowa "Trzy pokolenia pokatyńskie" z udziałem 100 młodych Polaków z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy -  czy też  "Dni Kultury Tarnowsko-Dąbrowskiej w Chicago" - uzyskały bardzo wysokie oceny np. ze strony środowisk naukowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP czy samych mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego i oczywiście Polonii na całym świecie. Dr Ciesielczyk był także w stanie organizować akcje charytatywne na rzecz powodzian czy też imprezy młodzieżowe, które zyskiwały mu sympatię dąbrowskich uczniów. (…) dr Ciesielczyk pozyskał dla współpracy z naszym powiatem wiele organizacji polonijnych z Meksyku, Paragwaju, Peru, Brazylii, Urugwaju czy Argentyny.”

Mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego,

61 podpisów osób z:

Bolesławia , Ćwikowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Dąbrówek Breńskich, Luszowic, Mędrzechowa, Nieczajnej, Olesna, Radgoszczy, Smykowa, Szarwarku, Żdżar

 

„Byłem świadkiem jego wystąpienia na zjeździe Polonii z całej Ameryki Łacińskiej. Pan dr Ciesielczyk w znakomity sposób promował na drugim krańcu świata Powiat Dąbrowski. Nawiązał wiele kontaktów z różnymi organizacjami polonijnymi w całej Ameryce Południowej.”

Marian Kurzac,

Prezes polonijnego stowarzyszenia JUVENTUS w Brazylii,

największej organizacji polonijnej w Ameryce Łacińskiej

 

Jako Wiceprezes Związku Polaków w Paragwaju uważam, że dr Marek Ciesielczyk ma pełne kwalifikacje do prowadzenia Centrum Polonii w Brniu. Szczególnie jego dobre kontakty z Polonią powinny być pomocne i korzystne dla dalszej obustronnej współpracy Polonii z Polską. Byłam świadkiem w Ameryce Południowej, jak świetnym ambasadorem Powiśla Dąbrowskiego jest dr Ciesielczyk, który był w stanie przekonać tak wielu Polonusów z różnych krajów do współpracy z Centrum Polonii.”

Teresa Włosek,

v-ce Prezes Związku Polaków w Paragwaju,

prowadzi polski program w telewizji paragwajskiej

 

„Jako długoletni działacz polonijny, głównie w Kongresie Polonii Amerykańskiej i w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie, będąc w Chicago spotkałem dr. Marka Ciesielczyka na specjalnym zebraniu Weteranów i przedstawicieli Polonii. Prelekcja dr. Ciesielczyka o działalności Centrum Polonii w Brniu oraz propagowaniu współpracy z Polonią była bardzo budująca i atrakcyjna. Zatem uważam, że dr. Marek Ciesielczyk ma pełne kwalifikacje do prowadzenia Centrum Polonii w Brniu, szczególnie jego dobre kontakty z Polonią powinny być pomocne i korzystne dla dalszej obustronnej współpracy Polonii z Polską….”

Wincenty Knapczyk,

Komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA,

v-ce Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan CT,

Prezes Gminy 25 Związku Narodowego Polskiego

 

„Miałem zaszczyt wielokrotnie być uczestnikiem spotkań w Centrum Polonii. Pan Ciesielczyk wywarł na mnie wrażenie człowieka odpowiedzialnego o wielkiej charyzmie, z ogromną wyobraźnią oraz wielce zaangażowanego w działalność na rzecz Centrum.” 

Bogdan Steinhoff,

znany powszechnie w regionie przedsiębiorca

 

„Pan dr Ciesielczyk w znakomity sposób promował na drugim krańcu świata (na zjeździe Polonii w Urugwaju) Powiat Dąbrowski, przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia Centrum Polonii w Brniu. Nawiązał wiele kontaktów z różnymi organizacjami polonijnymi w całej Ameryce Południowej, uzyskując zapewnienie ścisłej współpracy od przedstawicieli Polonii z Meksyku, Brazylii, Argentyny, Paragwaju, Peru, Urugwaju czy też Chile. Byłem naocznym świadkiem tego, jak świetnym ambasadorem Powiśla Dąbrowskiego jest dr Ciesielczyk, który był w stanie przekonać tak wielu Polonusów z różnych krajów do współpracy z Centrum Polonii.”

Andrzej Zabłocki

Prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile im. Ignacego Domeyki

inżynier, który odegrał znaczącą rolę w akcji ratowania górników chilijskich

 

„ (dr Marka Ciesielczyk) … jak  wszystkim jest wiadome, w bardzo krótkim okresie czasu i poprzez wkład swojej wiedzy, doświadczenia organizacyjnego, globalnych kontaktów oraz  poprzez znajomość języków obcych, wytrwałą i mozolną pracę - przyczynił się do pozytywnego funkcjonowania i rozwoju obecnie istniejącego ośrodka Centrum Polonii w Brniu”.

Marszalik Andrew Luis & Associates,

Chicago, Illionois

 

„Działalność CENTRUM POLONII W BRNIU była mi znana na długo zanim miałem zaszczyt poznać Dyrektora tej placówki dra Marka Ciesielczyka. (…) To jest znakomita forma promocji tego zakątka Polski, pokazania światu, czym jest Polska ze swoją historią i bogatą kulturą. Bardzo dobrze się stało, że Dyrektor Centrum Polonii w Brniu dr Marek Ciesielczyk przyjechał na XVI. Walne Zebranie USOPAŁ - organizacji polonijnych w Ameryce Łacińskiej (w marcu 2011 w Montevideo), gdzie poznaliśmy się - i gdzie w znakomity sposób, osobiście zaprezentował dorobek ośrodka i zaprosił do współpracy… Uczestnicy zebrania z obu Ameryk, z Polski i Litwy mieli okazję poznać działalność Centrum, bardzo prężnie prowadzonego przez Pana Ciesielczyka. Tam w Urugwaju snuliśmy plany współpracy na najbliższą i dalszą przyszłość. (…) Nie wątpię, że z tak pracowitym i utalentowanym organizatorem, jakim jest Pan Ciesielczyk wszystkie te plany były możliwe do zrealizowania.”

Dr inż. Zygmunt Haduch,

Profesor Tytularny Uniwersytetu Monterrey w Meksyku

Prezes Związku Polaków i Przyjaciół Polski w Meksyku

 

„W 2010 roku zostałem zaproszony przez p. Ciesielczyka na spotkanie (…) z Dyrektorem Biura Stanu Illionois na Europę Centralną, organizowanym w Centrum Poloni w ramach promowania tej instytucji. Wrażenie, jakie wyniosłem z tego spotkania, jak również z zapału i wiedzy,  jakimi emanował  p. Ciesielczyk  w zakresie Jego planów i zamierzeń, związanych z dalszym rozwojem Centrum Polonii, jak również już osiągniętych wyników Jego pracy, można określić tylko jednym zwrotem: ODPOWIEDNI CZŁOWIEK NA ODPOWIEDNIM STANOWISKU”.

Janusz Gładysz,

znany i ceniony w regionie przedsiębiorca,

syn legendarnego Antoniego Gładysza,

 prześladowanego w okresie PRL działacza katolickiego i polonijnego

 

„ … uważam, że (dyrektor Ciesielczyk) jest … odpowiednią osobą na tym stanowisku...” 

Adam Gładysz,

znany kierowca wyścigowy,

syn Janusza Gładysza

 

„Znam pana doktora Marka Ciesielczyka z jego wykładów w USA. Cieszy się tu wielkim szacunkiem. (…) dr Ciesielczyk, jako Dyrektor Centrum Polonii w Brniu zorganizował „Dni Kultury Tarnowsko-Dąbrowskiej w Chicago”. Jest znakomitym promotorem Powiśla Dąbrowskiego za granicą…”

Alicja Ashton

Komitet Pamięci Polonijnej w Chicago


„Jesteśmy 7-osobową rodziną powodzian z Powiśla Dąbrowskiego, której w ubiegłym roku pomógł Dyrektor Centrum Polonii w Brniu (k. Dąbrowy Tarnowskiej) p. dr Marek Ciesielczyk, przekazując zebrane wcześniej przez Centrum Polonii pieniądze dla powodzian oraz oferując naszym dzieciom bezpłatne wczasy w luksusowym hotelu w Polańczyku w Bieszczadach (…) Dr Marek Ciesielczyk, który w praktyce sam stworzył podstawy funkcjonowania Centrum Polonii,  przez ostatnie kilkanaście miesięcy udowodnił, że potrafi w znakomity sposób promować na całym świecie Powiśle Dąbrowskie. Zorganizował wyjątkowe imprezy - np. międzynarodową konferencję nt. Katynia pod patronatem m.in. śp. Prezydenta Kaczorowskiego (…) z udziałem 100 młodych Polaków z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy. Niedawno dr Marek Ciesielczyk zorganizował "Dni Kultury Tarnowsko-Dąbrowskiej w Chicago" oraz nawiązał współpracę z Polonią zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Pomógł nie tylko nam, ale i innym rodzinom powodzian na Powiślu, a także polskim sierotom na Białorusi…”

Rodzina Mazurów

ze Słupca k. Szczucina

 

„Jako że przez ponad rok ściśle współpracowałem z Centrum Polonii w Brniu, ofiarując np. pieniądze dla tej instytucji kultury Powiatu Dąbrowskiego na zakup minibusa czy też fundując nagrodę dla ucznia z Powiśla Dąbrowskiego – wycieczkę do USA, dla innego zaś laptop i tygodniowe wczasy na Karaibach, doskonale znam wielkie zasługi Dyrektora Centrum Polonii, dr. Marka Ciesielczyka dla Powiatu Dąbrowskiego. Wątpię, by kto inny zrobił tyle dla promocji Powiatu Dąbrowskiego, co dr Ciesielczyk…”

Stefan  Michał  Dembowski

Stowarzyszenie Demokracja USA

 

„…Pan dr Ciesielczyk w znakomity sposób promował (na zjeździe Polonii w Montevideo) Powiat Dąbrowski…. był w stanie przekonać tak wielu Polonusów z różnych krajów do współpracy z Centrum Polonii... Apeluję do organizacji polonijnych na całym świecie o przesyłanie listów protestacyjnych przeciwko niemoralnemu potraktowaniu dr Marka Ciesielczyka przez (PSL-owskie) władze Powiatu Dąbrowskiego.”

Marek Lubiński

b. działacz polonijny z Peru


INNE OPINIE O CIESIELCZYKU

„ … Marek Ciesielczyk to jeden z głównych liderów Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Polsce…”

wstęp do wywiadu z Markiem Ciesielczykiem,

wówczas studentem filozofii UJ,

w: hiszpańskie pismo COMBATE, 23.01.1981

oraz amerykańskie pismo INTERCONTINENTAL PRESS, 2.03.1981

Marek Ciesielczyk został uznany przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za osobę godną uhonorowania jednym z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyżem Wolności i Solidarności – za walkę o wolną Polskę w czasach PRL-u i 13 grudnia 2011 roku na wniosek Presa IPN został odznaczony przez Prezydenta Polski tym krzyżem.

patrz: relacja filmowa z wręczenia tego odznaczenia

– lewa kolumna na głównej stronie

„Redaktor Ciesielczyk jest to człowiek, który walczy na różne sposoby ze zdziczeniem lokalnej polityki, człowiek który jest w Polsce prześladowany przez sądy RP za słowo... (który) podjął walkę z agenturą wśród Polonii... (uhonorowany – jako redaktor naczelny pisma i portalu „Prawdę mówiąc” - nagrodą BRAVEHEART – WALECZNE SERCE) „za niezłomną walkę o demokrację, wolność i prawdę".

uzasadnienie

przyznania nagrody BRAVEHEART – WALECZNE SERCE,

która została wręczona redaktorowi Ciesielczykowi 21 lutego 2013

- patrz: relacja filmowa z wręczenia tej nagrody

- lewa kolumna na głównej stronie

„W ogólnopolskiej telewizji (w programie „TOK SZOK” w POLSACIE, 9.06.1999) wystąpił dr Marek Ciesielczyk z Tarnowa, kandydat na Prezydenta RP. Jeszcze dziś w tym powiatowym mieście rozpamiętują jego wystąpienie i spierają się, czy nasz człowiek ma szansę. (…) Będę na niego głosował, podoba mi się, że potrafi być normalny i nie dał się parze cwaniaków (red. Żakowskiemu i Najsztubowi), usiłujących zakpić sobie z niego tylko dlatego, że pochodzi znikąd, czyli z Tarnowa”.

jeden z tarnowskich dziennikarzy

w: „Gazeta Krakowska”, 11 czerwca 1999

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ABECADŁO tarnowskiego tygodnika ECHO - opinia o Ciesielczyku z roku 1993

___________________________________________________________________

karykatura Ciesielczyka - kliknij myszką na obrazek
kliknij na obrazek