Co inni myślą o Ciesielczyku

– kliknij myszką na zdjęcie obok

* urodzony w 1957 roku

* drugi na liście rankingowej najlepszych absolwentów II LO w Tarnowie w powojennej historii tej szkoły

DZIAŁALNOŚĆ W OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ:

* na przełomie lat 70. i 80. działacz antykomunistycznego ruchu studenckiego, m.in. redaktor naczelny podziemnego pisma PO PROSTU BIS, współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów,  IPN przyznał mu status pokrzywdzonego przez SB – patrz: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=C&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=5179&osobaId=6649&

* od 1981 do 1992 na emigracji politycznej w RFN, Anglii, Włoszech, USA

* w 2011 na wniosek Prezesa IPN odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w czasach PRL-u – patrz film: http://www.youtube.com/watch?v=8VnfMxh2nk8

Donosy tajnych współpracowników komunistycznej Służby Bezpieczeństwa na Marka Ciesielczyka, jednegeo z liderów antykomunistycznej opozycji studenckiej w Krakowie na przełomie lat 70. i 80. oraz działacza emigracyjnego w RFN w latch 80.

 

 

 

 

 

Tylko niektóre media tzw. "głównego nurtu" zdecydowały się na podanie tej informacji...

STUDIA:

* w latach 1976-81 studia matematyki i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,

* 1981 mgr filozofii (UJ)

* studia doktoranckie politologii, filozofii i historii na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium

* stypendia w Wielkiej Brytanii - m.in. w Oksfordzie, Cambridge, we Włoszech i w USA,

* 1988 doktorat z politologii: „Die Bestaendigkeit des kommunistischen Systems”  („Niezmienność istoty systemu komunistycznego”) pod kierunkiem prof. Nikolausa Lobkowicza – ówczesnego Prezydenta Uniwersytetu w Monachium, później Rektora Katolickiego Uniwersytetu w Eichstaett (Bawaria); dysertację można wypożyczyć np. w Bawarskiej Bibliotece Państwowej lub w bibliotekach niemieckich uniwersytetów – kliknij tutaj: https://opacplus.bsb-muenchen.de/InfoGuideClient/start.do?Login=opacext&SearchType=1&BaseURL=https%3a%2f%2fopacplus.bsb-muenchen.de%2fInfoGuideClient%2fstart.do%3fLogin%3dopacext%26SearchType%3d1&Query=-1=%22marek%20ciesielczyk%22

 

Dr Marek Ciesielczyk z ówczesnym gubernatorem stanu Illinois Jimem Edgarem (po lewej) w Chicago, na początku lat 90.

Kilkunastoletni pobyt Ciesielczyka na Zachodzie - m.in. w RFN, Wielkiej Brytanii, USA, Włoszech (studia, stypendia, praca naukowa) zaowocował licznymi kontaktami oraz znajomością rzeczywistości w różnych państwach świata.

Marek Ciesielczyk jako pierwszy pokazał przed kamerami w USA w 1996 roku donosy TW BOLKA - patrz film poniżej:

PRACA:

* pracownik naukowy w Forschungsinstitut fuer sowjetische Gegewart w Bonn (Instytucie Studiów Sowietoligicznych w RFN), kierowanym przez słynnego sowietologa prof. Michaela Voslensky’ego

* Fellow w European University Institute we Florencji

* Visiting Professor (w dziedzinie politologii) w University of Illinois w Chicago

* wykładowca politologii w Uniwersytecie Gdańskim

* europejski korespondent Radia WPNA w Chicago

* Dyrektor Centrum Polonii w Brniu - Małopolska (2009 – 2011) - patrz: http://www.marekciesielczyk.com/centrum-polonii/

* obecnie (od 2011) redaktor naczelny pisma „PRAWDĘ MÓWIĄC” i portalu www.prawdemowiac.pl        

więcej - patrz tutaj: http://www.marekciesielczyk.com/prawd%C4%99-m%C3%B3wi%C4%85c/

* W ciągu kilku ostatnich lat dr Ciesielczyk prowadzi w IPN badania nt. inwigilacji Polonii w USA przez SB i ujawnił już nazwiska wielu istotnych współpracowników SB

- patrz: wywiad z Ciesielczykiem w TVP POLONIA:

http://www.youtube.com/watch?v=XjpRPLB77Rs

Dr Marek Ciesielczyk z Dyrektorem Biura Stanu Illinois w Europie Centralnej, który gościł w Centrum Polonii w Brniu, gdy jego dyrektorem był Ciesielczyk - kliknij na zdjęcie myszką, by otworzyć pierwszą część filmu ze spotkania z gościem z USA.

PUBLIKACJE:

*  W specjalistycznych pismach niemieckich, austriackich, angielskich i amerykańskich, np. „Osteuropa” (Stuttgart), „Die politische Meinung” (Bonn), “Politische Studien” (Monachium), “Europaeische Rundschau” (Wiedeń), „Laissez-Faire” (Londyn), „Journal of Interdisciplinary Studies” (Santa Monica, Kalifornia), a także w polskojęzycznych: “Kultura” (Paryż), “Puls” (Londyn), „Pogląd” (Berlin Zachodni), „Kronika” (Oslo), „Echo” (Toronto), „Dziennik Związkowy” (Chicago), Gazeta Polska, Nasza Polska

patrz np. tutaj:  http://www.jis3.org/contents1991.htm 

* książki: „KGB – Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej” (Berlin Zachodni 1988/89 oraz kilka wydań w drugim obiegu w Polsce, Bułgarii i na Litwie) – była to pierwsza w języku polskim książka na temat KGB, o której twórca współczesnej sowietologii ksiądz profesor Józef Bocheński (z Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii) napisał: „Jedna z najlepszych prac naukowych, jakie znam w tej dziedzinie”;  „Republika kartoflana – Polska wobec katastrofy polityczno-ekonomiczno-kulturowej”, Chicago 1997;  „Samo-nie-rząd po galicyjsku – Tarnów w objęciach niekompetencji”, Tarnów 2000;  „Przeciw korupcji”, Tarnów 2005;  „SB i Polonia”, Chicago/Tarnów 2008.

Więcej na temat publikacji dra Ciesielczyka – patrz tutaj: http://www.marekciesielczyk.com/publikacje-wyk%C5%82ady/

WYKŁADY:

*  wykłady m.in. w: Stanford University, University of California at Berkeley, Council for Inter-American Security (Waszyngton), Univeristy of Hawaii at Hilo (Hawaje), University of Illinois w Chicago, El Colegio de Mexico (Meksyk), London School of Economics and Political Science w Londynie, a także we “Wszechnicy Radiowej” w Radio Wolna Europa w Monachium

* ponadto wykłady w: Instytucie Badania Zagadnień Krajowych w Londynie, Instytucie Piłsudskiego i Shevchenko Scientific Society w Nowym Jorku, The Polish Institute of Arts and Sciences w McGill University w Montrealu, dla Polonii m.in. w Oslo, Chicago, Los Angeles, Phoenix w Arizonie, New Jersey czy Connecticut.

Więcej na temat wykładów dra Ciesielczyka (np. relacje filmowe) – patrz tutaj:

http://www.marekciesielczyk.com/publikacje-wyk%C5%82ady/

Wykład dra Ciesielczyka w Los Angels na początku 2013 roku. Kliknij myszką na zdjęcie, by wejśc na film z tej prelekcji w Kalifornii.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNA:

*  w latach 1994 – 2006 niezależny radny Rady Miejskiej w Tarnowie (Wiceprzewodniczący Rady), w „Złotej księdze polskiego samorządu” z 2006 roku czytamy o Ciesielczyku: „…najbardziej tępiony w Tarnowie radny przez lokalne media ze względu na walkę z korupcją” ,

* w 2001 roku Ciesielczyk zajął trzecie (tj. pierwsze „niemedalowe”) miejsce wyborach do Senatu jako niezależny kandydat – uzyskując prawie 44 tysiące głosów – do wejścia do Senatu zabrakło mu tylko 3.863 głosy, w samym Tarnowie Ciesielczyk okazał się wówczas najpopularniejszym politykiem – uzyskał największą liczbę głosów – 13.470, tj. 30%,

*  w latach 1994-2010 stworzone przez niego niezależne listy wyborcze uzyskiwały 8-15% głosów w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowie, sam Ciesielczyk w wyborach na Prezydenta Tarnowa w 2002 uzyskał 15% głosów,

* w 2004 roku w encyklopedii prestiżowego wydawnictwa szwajcarskiego Huebners WHO IS WHO ukazał się biogram Ciesielczyka, co jest „wyrazem uznania i szacunku dla dokonań prezentowanej osoby”, przez wiele lat ze względu na swą bezkompromisowość był prawdopodobnie najbardziej prześladowanym w Polsce lokalnym politykiem; mówi się o nim „sumienie Tarnowa”- np. sąd tarnowski uznał dr. Ciesielczyka za przestępcę (!) za to, że powiedział jako radny na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, iż „lokalna telewizja kablowa jest nieobiektywna”; Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Transparency International uznały ten wyrok za skandal prawny, a Ciesielczyk uniewinniony został dopiero przez sąd drugiej instancji!

Nawet nieprzychylne Ciesielczykowi media tarnowskie nie mogły przemilczeć, iż okazał się on najpopularniejszym politykiem w Tarnowie, otrzymując jako niezależny kandydat do Senatu RP największą liczbę głosów w Tarnowie spośród wszystkich kandydatów do parlamentu.

____________________________________________________________________________

Reklama wyborcza niezależnego, bezpartyjnego kandydata do Senatu RP, Marka Ciesielczyka - patrz film poniżej:

RODZINA & HOBBY:

Żona Marka Ciesielczyka - Jolanta Ciesielczyk to magister surdopedagogiki, pracuje z dziećmi niesłyszącymi w tarnowskim ośrodku dla niepełnosprawnych, mają 4 synów (w wieku 9-13 lat):

- bliźniaków - Artura i Adriana - ur. w 2000 roku,

- Piotra - ur. w 2001 roku,

- Michała - ur. w 2004 roku.

Żona Jolanta - kliknij na zdjęcie powyżej myszką, by zobaczyć więcej fotografii rodzinnych, kliknij na małe zdjęcia poniżej, by je powiększyć.

kliknij na zdjęcie myszką, a wejdziesz na film z wakacji na Lazurowym Wybrzeżu

 

Hobby Marka Ciesielczyka to: żona, podróże, fotografia, dobre czerwone, wytrawne wino.

Więcej zdjęć oraz filmów z życia rodziny - patrz tutaj: http://www.marekciesielczyk.com/rodzina-h

oraz: https://www.facebook.com/marek.ciesielczyk.3?ref=tn_tnmn

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, skontaktujcie się z dr.Ciesielczykiem:

e-mail: dr.ciesielczyk@gmail.com    tel. 601 255 849

_____________________________________________________________

Odznaczenia / wyróżnienia:

 

Krzyż Wolności i Solidarności

13 grudnia 2011 roku, w 30. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Prezydent Polski uhonorował  Marka Ciesielczyka jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych - Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w okresie PRL-u. Krzyż ten to 11. w hierarchii ważności najwyższe odznaczenie państwowe. Najważniejszym odznaczeniem państwowym RP jest Order Orła Białego.

Krzyż Wolności i Solidarności może otrzymać - wyłącznie na wniosek Prezesa IPN – osoba, która w okresie od 1 stycznia 1956 roku do 4 czerwca 1989 roku (z wyłączeniem okresu od 31.08.1989 do 12.12.1981) na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy była aktywnym członkiem „nielegalnych" (z punktu widzenia władz PRL) organizacji i która stawiała sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

 

Wyróżnienie na XVI. Walnym Zebraniu USOPAŁ w Urugwaju

W marcu 2011 roku Marek Ciesielczyk – jako Dyrektor Centrum Polonii w Brniu - został wyróżniony na kongresie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej w Montevideo, w Urugwaju – „W uznaniu za wybitną działalność patriotyczną dla zbliżenia organizacji polonijnych z Macierzą”.

 

Nagroda „BRAVEHEART” – „Waleczne Serce”

W lutym 2013 roku Marek Ciesielczyk – jako Redaktor naczelny pisma „Prawdę mówiąc” uhonorowany został przez portal POLSCOTT – obok premiera Szkocji Alexa Salmonda - nagrodą BRAVEHEART (Waleczne Serce) - „za niezłomną walkę o demokrację, wolność i prawdę".

W uzasadnieniu decyzji o uhonorowaniu redaktora Ciesielczyka nagrodą „Walecznego serca" czytamy także: „Redaktor Ciesielczyk jest to człowiek, który walczy na różne sposoby ze zdziczeniem lokalnej polityki, człowiek który jest w Polsce prześladowany przez sądy RP za słowo...(który) podjął walkę z agenturą wśród Polonii..."

Członek Prezydium Kongresu Mediów Niezależnych w Polsce

W maju 2012 Marek Ciesielczyk jako Redaktor naczelny pisma i portalu "Prawdę mówiąc" został wybrany w Warszawie, w siedzibie SDP członkiem Prezydium Kongresu Mediów Niezależnych.

 

Honorowy Obywatel Ulicy Krakowskiej

W październiku 2001 roku Marek Ciesielczyk – jako radny tarnowski – otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Ulicy Krakowskiej” w kategorii NIEPOKORNY, ze względu na bezkompromisową postawę w swej działalności samorządowej.

Jeden z tarnowskich dziennikarzy, który wcale nie był "fanem" wyróznionego radnego, napisał, iż "gdyby nie było Ciesielczyka, trzeba by go było wymyślić", zaś jeden z tarnowskich przedsiębiorców określił radnego Ciesielczyka mianem "sumienia Tarnowa".

 

Nominacja do nagrody LAUR DĘBOWY POWIATU DĄBROWSKIEGO

W listopadzie 2010 roku Marek Ciesielczyk – jako Dyrektor Centrum Polonii w Brniu - został nominowany do nagrody „Laur Dębowy Powiatu Dąbrowskiego” w kategorii „Społecznik roku” za pomoc rodzinom, które ucierpiały z powodu powodzi.

Opinie nt.Ciesielczyka_____________________________________________________________

 

Zamiast przedwyborczych obietnic – przykłady dotychczasowych działań dra Ciesielczyka jako radnego Rady Miejskiej w Tarnowie:

Radny Ciesielczyk wielokrotnie zwracał uwagę na „brak należytej troski o mienie komunalne”, „nieprawidłowości stwierdzone w przypadku (…) postępowań przetargowych”, krytykował niewłaściwy sposób organizowania konkursów na kierownicze stanowiska lub brak konkursów. „… zwrócił się o przeprowadzenie analizy celowości zatrudnienia armii urzędników w Urzędzie Miasta (…), sprzeciwia się także zatrudnianiu w urzędzie najbliższych krewnych radnych”.

patrz np.: „Gazeta Krakowska”, 16.01.1996, 3.11.1998, 8.04.1999 lub tygodnik „Azoty”, 1.11.1995

Radny Ciesielczyk protestował przeciw astronomicznym wynagrodzeniom dyrektorów szpitali oraz ówczesnych szefów kas chorych, które później zastąpił NFZ.

patrz: list radnego Ciesielczyka do Krzaklewskiego z 9.01.1999

Radny Ciesielczyk żądał zmniejszenia wydatków na biurokrację o 15 miliardów starych złotych i przeznaczenia tej kwoty np. na dodatki gminne dla nauczycieli.

patrz: wniosek Ciesielczyka z 12.12.1996 w: „Dziennik Polski”, 24.01.1997

Radny Ciesielczyk proponował „zmniejszyć wydatki na miejską biurokrację o 10% rocznie i (…) przeznaczyć te pieniądze np. na remonty dróg i chodników lub dokończenie budowy szkoły dla dzieci niepełnosprawnych”.

patrz: „Temi”, 6.12.2000

Radny Ciesielczyk na sesji Rady Miejskiej 18.01.1996 „stwierdził, że podobnie jak w całym kraju, większość tarnowian żyje na granicy nędzy, więc należy się wstrzymać z ewentualnymi podwyżkami (cen wody, czynszów etc.)”. Nazwał je „szykanami finansowymi wobec najbiedniejszych mieszkańców”.

patrz np.: „Gazeta Wyborcza”, 27.05.1997

W styczniu 1998 dr Ciesielczyk był inicjatorem projektu uchwały Rady Miejskiej, sprzeciwiającej się likwidacji województwa tarnowskiego (projekt z 22.01.1998). W lutym 2000 stworzył Komitet Reaktywacji Województwa Tarnowskiego.

patrz: Super Express, 16.02.200

Radny Ciesielczyk wielokrotnie sprzeciwiał się łamaniu prawa przez urzędników oraz napiętnował niesłuszne wyroki sądowe. Po dwóch latach „bojów sądowych” wygrał w Sądzie Najwyższym z ówczesnym prezydentem Tarnowa, wojewodą małopolskim i sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego w Krakowie, którzy (łamiąc m.in. Konstytucję RP) zakazali mu organizowania w Tarnowie demonstracji przeciwko jednemu z senatorów RP. Na wniosek Ciesielczyka Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł rewizję nadzwyczajną, a Sąd Najwyższy RP wydał wyrok, przyznający rację dr. Ciesielczykowi. Później potwierdził to Trybunał w Strasburgu.

patrz: „Rzeczpospolita:”, 8.01.2001

Dr Ciesielczyk był pierwszym, który postulował utworzenie w Tarnowie wyższej uczelni, mimo że ówczesne władze miasta wyśmiewały ten pomysł. Powstałą po kilku latach w Tarnowie PWSZ proponowano później nazwać z tego powodu imieniem dra Marka Ciesielczyka!

patrz: artykuł „Alternatywne bujanie w obłokach”, w: „Gazeta Krakowska”, 19.01.1994

oraz „Gazeta Krakowska”, 14.04.1998 i 17.07.2000

Zapraszając do Tarnowa wiceministra handlu i przemysłu potężnego stanu amerykańskiego Illinois, dr Ciesielczyk udowodnił, iż nawet jako osoba prywatna potrafi zrobić więcej dla miasta i regionu niż niejeden prezydent, wojewoda czy poseł. Kilkunastoletni pobyt na Zachodzie dra Ciesielczyka zaowocował licznymi kontaktami. Już jako Dyrektor Centrum Polonii w Brniu doprowadził do wizyty Dyrektora Biura Stanu Illinois na Europę Centralną na Powiślu Dąbrowskim.

Co zrobił dr Marek Ciesielczyk dla Powiśla i całego subregionu jako Dyrektor Centrum Polonii – patrz tutaj: http://www.marekciesielczyk.com/centrum-polonii/

_______________________________________________________________

Co inni myślą o Ciesielczyku - kliknij tutaj: Opinie nt.Ciesielczyka

_______________________________________________________________

Dr Ciesielczyk jako szef stowarzyszenia Uczciwość walczy o prawdziwą pomoc dla rodzin wielodzietnych i przywrócenie demokracji w tarnowskim samorządzie na początku 2013 - patrz: film poniżej:

kliknij myszką na obrazek